Hỗ trợ trực tuyến Tư vấn Online

Hướng dẫn nạp tiền

Hướng dẫn nạp tiền vào tài khoản để đặt lịch hẹn tư vấn với bác sĩ


 
 1. Mức phí tư vấn: từ 200.000 - 300.000đ tùy theo bác sỹ
 2. Thời gian 1 buổi tư vấn: 30 phút
 3. Kiểm tra số tiền trong tài khoản:
  • Bạn nhấn vào "Bảng điều khiển" trên Menu
  • Ở phần "Thông tin cá nhân" bạn sẽ thấy số dư tài khoản của mình
  • Nếu số dư nhỏ hơn 200.000đ, bạn phải nạp thêm tiền vào tài khoản thì mới đặt được lịch tư vấn
 4. Nhập mã khuyến mãi để nạp vào tài khoản
  • Bạn nhấn vào "Bảng điều khiển" trên Menu
  • Ở phần "Thông tin cá nhân" , nhấn vào mục "Nhập mã khuyến mãi".
  • Bạn nhập mã khuyến mãi (in trên voucher hoặc bạn được cấp) vào ô, rồi nhấn nút "Nhập ngay"
 5. Nạp tiền vào tài khoản: Bạn vui lòng chuyển khoản số tiền cần nạp vào tài khoản dưới đây:
 • Chủ tài khoản: Hoàng Trùng Dương
 • Số tài khoản 0021001232760,  Ngân hàng Vietcombank (VCB), chi nhánh Thành Công, Hà Nội
 • Nội dung ghi rõ: Nạp tiền TVDD (số ĐT + mã số khuyến mãi)
 • Trong đó: Số ĐT là số điện thoại bạn dùng để đăng ký tài khoản tại trang web Hội dinh dưỡng
 • Mã số khuyến mãi là mã số giảm giá hoặc mã quà tặng của bạn
 
Số điện thoại trợ giúp: 0946260151