Hỗ trợ trực tuyến Tư vấn Online

Danh sách bác sĩ tư vấn Bấm chọn một bác sĩ để đặt lịch gặp mặt tư vấn trực tiếp

Cao Thị Hậu

TS. BS. Cao Thị Hậu
Nguyên Giám Đốc Trung Tâm Truyền Thông Giáo Dục Dinh Dưỡng
Viện Dinh Dưỡng Quốc Gia
Đặt lịch gặp Bác sĩ

Đặng Thu Hiền

BS.CK1. Đặng Thu Hiền
Viện Dinh Dưỡng Quốc Gia
Đặt lịch gặp Bác sĩ

Đỗ Thị Kim Liên

PGS. TS. BS. Đỗ Thị Kim Liên
Nguyên Trưởng Khoa Dinh Dưỡng Cơ Sở
Viện Dinh Dưỡng Quốc Gia
Đặt lịch gặp Bác sĩ

Đỗ Thị Ngọc Diệp

BS.CK2. Đỗ Thị Ngọc Diệp
Giám đốc TT Dinh dưỡng TP. HCM
Đặt lịch gặp Bác sĩ

Phạm Thị Thục

BS. CK1. Phạm Thị Thục
Nguyên Trưởng phòng khám Nhi và Tư vấn Dinh dưỡng
Bệnh viện Bạch Mai - Hà Nội
Đặt lịch gặp Bác sĩ

Phạm Thị Thúy Hòa

TS. BS. Phạm Thị Thúy Hòa
Viện trưởng Viện Dinh dưỡng ứng dụng
Đặt lịch gặp Bác sĩ


Hỏi Bác sĩ