Hỗ trợ trực tuyến Tư vấn Online
ba` noi

Tiến sĩ Bùi Thị Nhu Thuận - nhà khoa học thực phẩm và dinh dưỡng xuất sắc

  •   15:29 12/10/2016

TS Bùi Thi Nhu Thuận đã để lại hình ảnh một trí thức yêu nước tâm huyết, một cán bộ nữ đầy nhiệt tình và tài năng, một tính cách trung thực và thẳng thắn. Cô là một nhà khoa học thực phẩm và dinh dưỡng xuất sắc của nước ta, mãi mãi là một tấm gương sáng cho các thế hệ của Viện Dinh dưỡng noi theo. Giải thưởng VINUTAS - DUTCHLADY năm 2014 do Hội Dinh dưỡng Việt Nam trao tặng Cố TS Bùi Thị Nhu Thuận, một lần nữa ghi nhận và nhớ mãi những đóng góp của Cô với sự phát triển của ngành Dinh dưỡng Việt Nam.