Hỗ trợ trực tuyến Tư vấn Online

Danh sách bác sĩ tư vấn Bấm chọn một bác sĩ để đặt lịch gặp mặt tư vấn trực tiếp

Trịnh Thị Huyền

BS. CK1 Trịnh Thị Huyền
Viện Dinh dưỡng Quốc gia
Đặt lịch gặp Bác sĩ

Từ Ngữ

Tiến sỹ TỪ NGỮ
Tổng thư ký Hội Dinh Dưỡng Việt Nam
Đặt lịch gặp Bác sĩ

Từ Thị Mai

ThS. BS. CK Nhi Từ Thị Mai
Viện Dinh dưỡng Quốc gia
Đặt lịch gặp Bác sĩ

Tường Vi

Ths. BS. Doãn Thị Tường Vi
Viện Dinh dưỡng Lâm sàng
Đặt lịch gặp Bác sĩ


Hỏi Bác sĩ